Catatan

Tunjukkan catatan dari Februari, 2012

DUA PULUH ENAM HARI BULAN DUA MASIHI 2012

Imej
Telah melekatpada suatu Sudut Tembok
di belakangkamiuntukmelawan
Kenangan Chernobyl danHantu Nagasaki
yangmeletus
menghantuikami.

Telah terkurung pada suatu Sudut Minda
Di dalam kami untuk betempur Bersenjatadengan tulisan-tulisan kami  dan;
Dengan gambar berwarna warni, yang

Berbau harumminyak wangi

gaharu dancengkih

kopi tumbukdantembakaujawa.

MadDuha Kampung Katong.
KESAKITAN SEKETIKA

Imej