Catatan

Tunjukkan catatan dari Oktober, 2011

AKU SEPERTI KAMU JUGA

Imej
Anak adalahsatu rahmatyangindah,hartadari Yang Esa.Diaketawa,menangis dan punya daya tarikanistimewa;keperihatinan dari Maha Pencipta dengan cinta;

Anak membawakegembiraan sejatiyang datangdari dalam.Dan sebagaimana hari yang dilalui untuk membesar, anak mengisihatidenganbangganya.

Dengantiap-tiap tahunyangberlalu, dialebih istimewadaripada sebelumnya.Melaluisetiap peringkat,melaluisetiap era,kita cintaidialebih lagi.

Tiadaperkataanyangbolehmenggambarkankenangan hangat saat semua terjadi,kebanggaandan Terima Kasih pada-Nya juga.
Dan aku juga seperti kamu!
Help me in my quest to be the strongest & let’s unlock some exciting prizes together! #CastrolEDGE

Help me in my quest to be the strongest & let’s unlock some exciting prizes together! #CastrolEDGE

BERTANYA DIRI

Imej
Aku tanyakan pada diriku
Kepada kalbuku
Kerana sejak aku tahu
Mengenal kehidupan
Ketika masih belum mengaji
Mukadam dan Al-Quran
Aku sudah diberi kenal
Ada bintang
Ada bulan
Ada matahari
Dan awan
Ada yang menjadikan!JADI KUAT

Imej
Dan keberanian cumalah pengetahuanbagaimana hendaktakutkan apa yangpatut ditakuti dantidaktakutapa yang tidakpatutditakuti!LANGKAWI INTERNATIONAL MOUNTAIN BIKE CHALLENGE 2011

Imej
MENS ELITE
Apabila akutakut, tidak harustidak aku akan memujukdiri untuk membuktikan bahawaada  peluang untuk aku mengalahkan rasa takut itu!